Oreské - zaniknutá Božia muka

Na okraji obce na pozemku rodiny Kráľovičových bola polozborená Božia muka. Podľa tradície bola postavená na pamäť tureckých vojen alebo moru. Je zaznačená na mapách 1. až 3. vojenského mapovania Rakúska a Uhorska. Preukázateľne teda existovala od 2. polovice 18. storočia. Rodina Klaudia Kráľoviča nechala na jej mieste v roku 1950 postaviť kríž.

Kamerové systémy