Oreské - kaplnka pri ceste do Viesky

Na kraji obce pri ceste do Viesky je drobná stavba kaplnky so sochou Sedembolestnej Panny Márie vo výklenku. Nevieme, kedy vznikla, na mapách sa objavuje až v 50-tych rokoch minulého storočia. Na mape 3. vojenského mapovania Rakúska a Uhorska (2. polovica 19. storočia) sa v blízkosti dnešnej kaplnky objavila malá sakrálna stavba, ale ťažko povedať, či by sme ju mohli pokladať za jej predchodcu.

Oreské - sv. Medard
Oreské - lurdská jaskyňa
Oreské - sv. Ján Nepomucký (1889)
Oreské - kaplnka troch svätých v obci
Oreské - Obrázok na južnom konci obce
Oreské - kríž (2011) na cintoríne
Oreské - kríž (1951) za obcou
Oreské - kríž (1950, 2012) pri dome smútku
Oreské - kríž (1950) na kraji obce
Oreské - kríž pred kostolom
Oreské - kríž na ceste do Lopašova
Oreské - Obrázok na ceste do Lopašova
Kamerové systémy