Mokrý Háj - Božia muka pri moste

Božia muka v obci pri moste cez Starohorský potok existuje asi od 2. polovice 19. storočia. Prvýkrát je zakreslená na mape 3. vojenského mapovania Rakúska a Uhorska. K histórii jej vzniku sa viaže tragická udalosť. V obci boli na tanečnej zábave vojaci z Hodonína. Keď sa opili, robili výtržnosti, až ich domáci vyzvali odísť. Po ceste vojaci ničili ploty a keď sa im postavil do cesty richtár J. Vrablec, tak ho zahnali za dedinu a zabili. Na tomto mieste rodina nebohého postavila Božiu muku, ktorá sa rozšírením zástavby dostala do intravilánu obce. Podľa druhého upresňujúceho zdroja bol richtárom Jozef Vrablec, zabiť ho mali vojaci zo Skalice v roku 1891 a vtedy dali nebohého synovia aj  muku postaviť. To by bolo asi v čase, keď už bolo 3. vojenské mapovanie uzavreté a muka by na mape nemohla byť zakreslená. Pred poslednou opravou v roku 2016 bol v jej výklenku obrázok Madony. Po obnove bola opatrená novým obrázkom Sedembolestnej Panny Márie a požehnal ju kaplán Dominik Poláček 18. septembra 2016.

Pozn.: Relevantné údaje o Božej muke sme čerpali z internetovej stránky www.mokryhaj.tym.sk, ktorá už neexistuje.
Milan Vávra: Požehnanie Božej muky v Mokrom Háji, in: Michael - Časopis rímskokatolíckej farnosti Skalica 7/2016, str. 3, 4.

Mokrý Háj - lurdská jaskyňa Pod Novosádkami
Mokrý Háj - kríž (1997) na cintoríne
Mokrý Háj - kríž (1913) v chotári
Mokrý Háj - kríž (1910) na kraji obce
Mokrý Háj - kríž (1891) pri kostole
Mokrý Háj - kríž (1891) pred cintorínom
Mokrý Háj - liatinový kríž na kraji obce
Mokrý Háj - kaplnka sv. Urbana
Mokrý Háj - Božia muka Pod Novosádkami
Kamerové systémy