Božia muka za obcou Pod Novosádkami má okolo 250 rokov. Vzťahuje sa k nej nasledujúca povesť. V dedine osleplo dievča. Poradili jej aby si v studničke za dedinou omývala oči a vodu z nej pila. Dievča chodilo každý deň k studničke a modlilo sa tu. O pár mesiacov opäť videla. Stará miestna zemianka preto dala pri studničke postaviť Božiu muku, pri ktorej aj zasadila lipu. Muku odvtedy volali Očanská a robievali sa k nej procesie. Bola opravená v roku 1990. Dnes sú v jej výklenoch ľudové obrázky.

Pozn.: Relevantné údaje o Božej muke sme čerpali z internetovej stránky www.mokryhaj.tym.sk, ktorá už neexistuje.

Kamerové systémy