Močidlany - kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Anny neďaleko cintorína v miestnej časti Močidlany je na vysokom podstavci s predzáhradkou. Podľa ľudovej tradície mala byť postavená na pamäť moru, pri ktorom zahynulo až 700 – 800 (?) ľudí. Na sviatok sv. Anny 26. júla sa k nej chodia modliť ženy. Kaplnka je zakreslená na mape už v 2. polovici 18. storočia.

Silvia Letavajová: Rodinný život a zvyky, in: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 173

Kamerové systémy