Močidlany - kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Anny neďaleko cintorína v miestnej časti Močidlany je na vysokom podstavci s predzáhradkou. Podľa ľudovej tradície mala byť postavená na pamäť moru, pri ktorom zahynulo až 700 – 800 (?) ľudí. Na sviatok sv. Anny 26. júla sa k nej chodia modliť ženy. Kaplnka je zakreslená na mape už v 2. polovici 18. storočia.

Silvia Letavajová: Rodinný život a zvyky, in: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 173

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy