Močidlany - kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého

Drobná štíhla kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého stojí v miestnej časti Močidlany. Existovala v 2. polovici 19. storočia, prvýkrát ju zakreslili na mape 3. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Začiatkom roka 2017 dala obec kaplnku opraviť a sochu zreštaurovať. Remeselné práce na obnove kaplnky a sochy vykonal Martin Horinka.

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Popudiny - lurdská jaskyňa
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy