Lopašov - Božia muka pri obci

Na kraji obce je Božia muka v novodobejšej železnej ohrádke so sochou Sedembolestnej Panny Márie v zasklenom výklenku. Stojí na mieste staršej muky na konci Lopašova, ktorú spomína vizitačná zápisnica z roku 1788. Staršia muka v tvare vysokého murovaného štvorstenného stĺpa bola v starostlivosti obce, jej štyri okná boli prázdne. Dnešná muka bola nanovo vybudovaná z vďačnosti za ukončenie cholery, ktorá vypukla po prusko-rakúskej vojne v roku 1866. K malému premiestneniu muky prišlo pri výstavbe cesty okolo obce počas rokov 1939 až 1942.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 102;
Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Lopašov (príloha časopisu Záhorie 3/1997), str. 39

Lopašov - kríž na kraji obce
Lopašov - lurdská jaskyňa
Lopašov - krížik na strome
Lopašov - kríž (1936) v chotári
Lopašov - kríž na cintoríne
Lopašov - kríž (1909) pred kostolom
Kamerové systémy