Na križovatke Masarykovej ulice a Sasinkovej uličky je malá kaplnka so sochou Panny Márie vo výklenku. Kaplnka je neomietnutá v tehlovej úprave. Pod strieškou sú zaznamenané asi iniciály zakladateľa a rok vzniku v tvare P. S. 1.9.1.4. Rok 1914 však v tomto prípade bude najskôr znamenať len znovupostavenie kaplnky na mieste staršej malej sakrálnej stavby, ktorá sa tu podľa máp nachádzala prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia.

Kamerové systémy