Kopčany - kaplnka na križovatke Sasinkova - Masarykova

Na križovatke Masarykovej ulice a Sasinkovej uličky je malá kaplnka so sochou Panny Márie vo výklenku. Kaplnka je neomietnutá v tehlovej úprave. Pod strieškou sú zaznamenané asi iniciály zakladateľa a rok vzniku v tvare P. S. 1.9.1.4. Rok 1914 však v tomto prípade bude najskôr znamenať len znovupostavenie kaplnky na mieste staršej malej sakrálnej stavby, ktorá sa tu podľa máp nachádzala prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia.

Kopčany - kríž (1945) za obcou
Kopčany - zvonica
Kopčany - sv. Vendelín (1880)
Kopčany - sv. Florián (1880)
Kopčany - sv. Ján Nepomucký (1769)
Kopčany - kaplnka na Bratislavskej ceste
Kopčany - Božia muka na Masarykovej ulici
Kopčany - kríž (1940, 2007) na cintoríne
Kopčany - kríž (1871) pred kostolom

Kamerové systémy