Kopčany - kríž (1945) za obcou
Kopčany - zvonica
Kopčany - sv. Vendelín (1880)
Kopčany - sv. Florián (1880)
Kopčany - sv. Ján Nepomucký (1769)
Kopčany - Božia muka na Masarykovej ulici
Kopčany - kríž (1940, 2007) na cintoríne
Kopčany - kríž (1871) pred kostolom
Kamerové systémy