Kátov - kaplnka so sochou sv. Vendelína

Kaplnka so sochou sv. Vendelína vo výklenku stojí na kraji Kátova pri ceste do Holíča. V brožúre o obci (Mária Zajíčková: Kátov 1392 – 2002, Skalica 2002, str. 19) o nej napísali, že na svoje terajšie miesto bola premiestnená po roku 1945 z vyvýšeného, ale bližšie neurčeného miesta v chotári. Predpokladáme, že išlo len o  malé preloženie pri výstavbe cesty v 50-rokoch minulého storočia, pretože na mapách v priestore dnešného umiestnenia kaplnky je zakreslený drobný sakrálny objekt už od 1. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska. Predchodca dnešnej kaplnky by existoval prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia.

Kátov - evanjelická zvonica
Kátov - lurdská jaskyňa
Kátov - kríž (1921) za obcou
Kátov - kríž (1992) na cintoríne
Kátov - kríž (1946) pred kostolom
Kamerové systémy