Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej

Kaplnku sv. Vendelína v lokalite Na Posvátnej dal postaviť Juraj Malík v roku 1906. Možno len obnoviť, pretože na mieste kaplnky je zakreslená na mape 3. vojenského mapovania Rakúska a Uhorska malá sakrálna stavba. Tá by existovala asi od polovice 19. storočia.
V ústrednej zamrežovanej nike je socha Madony. V posledných rokoch bola kaplnka viackrát opravená. Po oprave v roku 2008 z nej odstránili obrazy svätých. Pod nimi boli na omietke v plytkých výklenkoch zčasti zachovalé pôvodnejšie kresby sv. Jána Nepomuckého a asi sv. Vendelína. Na muke vtedy ponechali len polychrómiu sv. Jána Nepomuckého zo zadnej strany a zvyšok nabielo omietli. V roku 2013 všetky niky nanovo prekryli novými obrazmi svätých.

Margita Kubová: História farnosti Holíč (diplomová práca)

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom

Kamerové systémy