Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)

Sochu sv. Jána Nepomuckého v Holíči na konci mesta spomína vizitácia z roku 1788. Dalo ju postaviť mesto.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola postavená v roku 1910; podľa ústneho podania nákladom miestnych vysťahovalcov zo zámoria. Bola postavená na mieste, ktoré bolo od 18. storočia na mapách označené drobnou sakrálnou stavbou. Bola ňou pravdepodobne socha sv. Jána, ktorú by potom kaplnka mohla aj poňať do interiéru. Pod sochou je kartuša s latinským nápisom a letopočtom 1736.
Nevieme ale, ako by sa to dalo dať do súladu s poznatkom Margity Kubovej, ktorá vo svojej práci napísala, že 10. mája 1910 dal Imrich Hepa zhotoviť sochu sv. Jána do kaplnky.
Posledná obnova kaplnky sa vykonala v roku 2012. V roku 2017 sa ohradila kovanou ohradou, ktorú zhotovili Milan Lang a Stanislav Okenica. Ja na nej rok Jánovej smrti. Bránku zhotovili ako repliku mreží na pražskom Karlovom moste, odkiaľ zhodili sv. Jána do Vltavy.

KAPLE TÁTO POSTAVENA
L. P. 1910. 

 

SUB
ARDE CARLE
PA D SASVAR
VA P HOLICS
SUMPTIBUS
COMUNITIS
A 1736 

 

 

Margita Kubová: História farnosti Holíč (diplomová práca);
Margita Okenicová: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, in: Holíčan 9/2017, str. 7

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy