Holíč - kaplnka sv. Floriána

Hexagonálnu kaplnku sv. Floriána, ktorá v čase založenia stála osamelá nad mestom, dnes obklopuje cintorín. Dal ju postaviť Adam Czobor s manželkou Barborou Erdődy. Vo vežičke kaplnky bol 46 funtov ťažký zvon. Vo sviatok sv. Floriána sa v nej konali omše. Podľa vizitácie z roku 1694 kaplnku zachránil (zachoval) šaštínsky archidiakon Juraj Mária Trivultius. Vo vizitačnom roku 1713 mala kaplnka vo vlastníctve roľu, ktorá sa zakúpila z daru 250 zlatých od Pavla Junoša. V interiéri bol oltár s dominujúcou sochou sv. Floriána a postrannými sochami sv. Šebastiána a sv. Rócha a v hornej časti oltára obraz sv. Barbory. Dnešná zostava oltára je rovnaká, sv. Šebastán, sv. Róchus a sv. Barbora sú ochrancovia proti moru. V akej dobe kaplnka získala charakter morovej kaplnky, nevieme. V roku 1762 kaplnku obnovila Rozália Moraky a pravdepodobne v rovnakom čase dala do nej zhotoviť nový drevený pozlátený oltár.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 93

Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy