Holíč - kaplnka sv. Floriána

Hexagonálnu kaplnku sv. Floriána, ktorá v čase založenia stála osamelá nad mestom, dnes obklopuje cintorín. Dal ju postaviť Adam Czobor s manželkou Barborou Erdődy. Vo vežičke kaplnky bol 46 funtov ťažký zvon. Vo sviatok sv. Floriána sa v nej konali omše. Podľa vizitácie z roku 1694 kaplnku zachránil (zachoval) šaštínsky archidiakon Juraj Mária Trivultius. Vo vizitačnom roku 1713 mala kaplnka vo vlastníctve roľu, ktorá sa zakúpila z daru 250 zlatých od Pavla Junoša. V interiéri bol oltár s dominujúcou sochou sv. Floriána a postrannými sochami sv. Šebastiána a sv. Rócha a v hornej časti oltára obraz sv. Barbory. Dnešná zostava oltára je rovnaká, sv. Šebastán, sv. Róchus a sv. Barbora sú ochrancovia proti moru. V akej dobe kaplnka získala charakter morovej kaplnky, nevieme. V roku 1762 kaplnku obnovila Rozália Moraky a pravdepodobne v rovnakom čase dala do nej zhotoviť nový drevený pozlátený oltár.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 93

Kamerové systémy