Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste

Kaplnka za mestom pri ceste do Kopčian stojí prinajmenšom od druhej polovice 18. storočia, otázne je len, či od počiatku v dnešnej podobe. Je trojstenná s dvoma ústrednými výklenkami v čele. Dnes sa už dosť nakláňa. Vo výklenku má malú sošku Piety. Možno je to tá, ktorú venoval holíčsky rodák kňaz Jozef Rajčák, ako to uviedla M. Kubová vo svojej práci. V ďalšom výklenku je reprodukcia obrazu Panny Márie.

Margita Kubová: História farnosti Holíč (diplomová práca)

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom

Kamerové systémy