Kaplnka za mestom pri ceste do Kopčian stojí prinajmenšom od druhej polovice 18. storočia, otázne je len, či od počiatku v dnešnej podobe. Je trojstenná s dvoma ústrednými výklenkami v čele. Dnes sa už dosť nakláňa. Vo výklenku má malú sošku Piety. Možno je to tá, ktorú venoval holíčsky rodák kňaz Jozef Rajčák, ako to uviedla M. Kubová vo svojej práci. V ďalšom výklenku je reprodukcia obrazu Panny Márie.

Margita Kubová: História farnosti Holíč (diplomová práca)

Kamerové systémy