Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)

Malá kaplnka sv. Jána Nepomuckého bola podľa katalógu patrocínií postavená v roku 1871. Postavili ju blízko miesta, kde nad mostom stála v roku 1788 vo vizitácii spomínaná socha sv. Jána Nepomuckého od Martina Papánka. V roku 2007 bola kaplnka opravená.

Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 172;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Kamerové systémy