Na križovatke lesných ciest pri Adamove bola v roku 2015 postavená z lomového kameňa malá kaplnka vo veľkosti dospelého človeka. Je venovaná sv. Hubertovi. Drevenú sošku svätca do výklenku zhotovil gbelský rezbár Ferdinand Bolebruch. Kaplnku posvätil farár Andrej Fordinál 29. augusta toho roka pri slávnosti, ktorej sa zúčastnili miestni obyvatelia.

Milan Kubinec: Chotár má novú kaplnku, in: Gbelan 9/2017, str. 7

Kamerové systémy