Brodské - kaplnka Panny Márie Bolestnej

Menšia kaplnka s barokovým strešným štítom a sochou Piety na oltárnom stole je zasvätená Bolestnej Panne Márii. Stávala pri ceste na kraji obce a až na prelome 19. a 20. storočia sa stáva súčasťou intravilánu. V katalógu patrocínií má uvedený rok vzniku 1866, avšak podľa mapy mohla existovať už v 2. polovici 18. storočia.

 

Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 81

Brodské - drevený kríž v poli
Brodské - sv. Ján Nepomucký
Brodské - sv. Vendelín (1907)
Brodské - sv. Florián (1907)
Židovský cintorín, Brodské
Brodské - Pieta s krížom (1908)
Brodské - Božia muka za družstvom
Brodské - Božia muka na Záhumní
Brodské - liatinový kríž v poli
Brodské - kamenný kríž v poli
Brodské - drevený kríž pri nadjazde
Brodské - misijný kríž
Brodské - kríž (1910) za obcou
Brodské - kríž (1909) za obcou
Brodské - kríž (1907) v obci
Brodské - kríž (1906) v chotári
Brodské - kríž (1892) na cintoríne
Brodské - kríž (1869) pri kostole
Kamerové systémy