Menšia kaplnka s barokovým strešným štítom a sochou Piety na oltárnom stole je zasvätená Bolestnej Panne Márii. Stávala pri ceste na kraji obce a až na prelome 19. a 20. storočia sa stáva súčasťou intravilánu. V katalógu patrocínií má uvedený rok vzniku 1866, avšak podľa mapy mohla existovať už v 2. polovici 18. storočia.

 

Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 81

Kamerové systémy