Na Vrádišťskej ulici pod Šibeničným vŕškom je Božia muka. Mohli by sme sa domnievať, že jej vznik súvisí s popraviskom, pretože sakrálna stavba pod ním je zakreslená na mapách nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia. Miesto bolo vtedy ešte ďaleko od intravilánu mesta. Muku v roku 2006 opravil Jozef Kučera z Holíča. V jej nike je uložená soška sv. Scholastiky.

Božia muka..., in: Holíčan február 1997, str. 2

Kamerové systémy