Holíč - Božia muka pod Šibeničným vŕškom

Na Vrádišťskej ulici pod Šibeničným vŕškom je Božia muka. Mohli by sme sa domnievať, že jej vznik súvisí s popraviskom, pretože sakrálna stavba pod ním je zakreslená na mapách nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia. Miesto bolo vtedy ešte ďaleko od intravilánu mesta. Muku v roku 2006 opravil Jozef Kučera z Holíča. V jej nike je uložená soška sv. Scholastiky.

Božia muka..., in: Holíčan február 1997, str. 2

Holíč - kaplnka sv. Floriána
Holíč - pravoslávny kríž (2016)
Holíč - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1910)
Holíč - kríž (1902) v chotári
Holíč - sv. Alžbeta (1912)
Holíč - sv. Anna (1936)
Holíč - Najsvätejšia Trojica (1901)
Holíč - Kalvária
Holíč - kaplnka sv. Urbana
Holíč - kamenná Kalvária (1897)
Holíč - kaplnka na Kopčianskej ceste
Holíč - kaplnka sv. Vendelína Na posvátnej
Holíč - pravoslávny kríž (okolo 2010)
Holíč - kríž na ceste do Kopčian
Holíč - kríž pri kostole
Holíč - kríž (1992) na cintoríne
Holíč - kríž (1983) v chotári
Holíč - kríž (1951) v chotári
Holíč - železný kríž za mestom
Kamerové systémy