Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého, kanonizovaného v roku 1729, sa spomína v Šaštíne už 16. mája 1732, v deň zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, keď k nej išla procesia šaštínskych veriacich. Sochu sv. Jána dali postaviť majitelia panstva Czoborovci oproti šaštínskemu vodnému hradu. V neskoršom období sa stala súčasťou kaplnky, ktorá bola postavená približne na tom istom mieste. V literatúre sa všeobecne uvádza rok vzniku kaplnky 1750. Posledná obnova kaplnky sa vykonala v roku 2019. V jej dnešnom interiéri je holý oltárny stôl pred sochou sv. Jána Nepomuckého na samostatnom podstavci.

Ernest Macák: Naša Sedembolestná Matka, Bratislava 2004, str. 50

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy