Kaplnka sv. Alojza pri ceste zo Stráží do Petrovej Vsi bola postavená podľa architektonického plánu staviteľa Josefa Bartu z Hodonína okolo roka 1864. Každoročne sa vo sviatok sv. Alojza konala procesia veriacich od šaštínskej baziliky až ku kaplnke, pri ktorej sa následne odslúžila svätá omša. Kaplnka bola opravená v 2. polovici 80-tych rokov minulého storočia. V rokoch 2012-2013 sa vykonala generálna obnova kaplnky a jej následné posvätenie 30. júna 2013.

Ľudmila Machová: Kaplnka sv. Alojza v Šaštíne-Strážach nad Myjavou, in: Záhorie 5/2017, str. 25

Kamerové systémy