Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom

Kaplnka v obci pred hasičskou zbrojnicou bola postavená v roku 1921 (Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova, in: Záhorie 2/2011, str. 7). Do doby rekonštrukcie v roku 2014 boli v lucerne kaplnky štyri obrazy svätých, ktoré jej priestor uzatvárali. Po oprave lucernu odkryli a vsadili do nej sochu sv. Floriána.

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Obrázok Panny Márie na družstve
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom

Kamerové systémy