Kaplnka v obci pred hasičskou zbrojnicou bola postavená v roku 1921 (Peter Brezina: K stavebnej histórii Štefanova, in: Záhorie 2/2011, str. 7). Do doby rekonštrukcie v roku 2014 boli v lucerne kaplnky štyri obrazy svätých, ktoré jej priestor uzatvárali. Po oprave lucernu odkryli a vsadili do nej sochu sv. Floriána.

Kamerové systémy