Smrdáky - kaplnka troch svätých

Trojstenná kaplnka na križovatke v obci má tri výklenky pre sochy sv. Floriána, sv. Vendelína a sv. Rozálie. Bola postavená v roku 1878. Stáli pri nej štyri lipy. Pri budovaní cesty stredom obce v roku 1956 ju o pár metrov premiestnili. V roku 1892 jej základina činila 43 zlatých. Z roku 1899 je záznam, že sochy si vyžadujú opravu. V lete 2017 dala obec kaplnku aj s ohrádkou opraviť. Sochy z kaplnky zrenovoval M. Horinka z Unína. V auguste boli sochy vrátené do kaplnky.

Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky - Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2011, str. 20;
Pozn.: Iný autor, Tibor Ďurák (Smrdáky - Historický obraz obce, Košice 2006), sa ku kaplnke vyjadril dvakrát v súvislosti s knihou príjmov a výdavkov kostola v Smrdákoch, vedenou v rokoch 1877 až 1899. Prvú zmienku o nej datuje nejasne (str. 45), v druhej uviedol, že dátum jej vzniku nie je známy, len prvý historický záznam o kaplnke sa vzťahuje k roku 1887 (str. 52).

Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne
Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom
Smrdáky - kríž (1893) v chotári
Židovský cintorín, Smrdáky
Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)
Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári
Kamerové systémy