Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pri ceste do Gbelov bola obnovená okolo roku 2000, v jej interiéri je súsošie Piety s anjelikmi putti. Kaplnka bola zaznačená na mape prvýkrát počas 2. vojenského mapovania monarchie, mohla existovať najskôr na konci 18. storočia, aj keď je v literatúre datovaná orientačne už do roku 1700. Nezaznamenala ju však ani vizitácia z roku 1761, ktorá spomína inú už zaniknutú kaplnku sv. Františka Xaverského na bývalej ceste do Stráží.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 92

Kamerové systémy