Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera

Na juhozápadnom okraji mesta je novodobá kaplnka s výklenkom a soškou Dobrého pastiera. Postavili ju ako náhradu väčšej kaplnky, ktorá stála na tomto mieste a v 2. polovici 20. storočia bola zborená. Pred rozšírením zástavby to bolo ešte hlboko v Kaplinskom poli. Podľa tradície žil koncom 14. storočia pri Senici pustovník. Prichádzal do sporov s farárom a preto sa odsťahoval ďalej na toto vtedy ešte zalesnené miesto. Na mieste jeho pustovne ľudia neskôr postavili kaplnku sv. Trojice a pred ňu zasadili lipu. Na mape 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska je jej stavba označená názvom Sz. Trinitas Capelle. Existovala teda už v 2. polovici 18. storočia. Ku kaplnke sa začali konať púte. Podľa dochovaných fotografií to bola jednoduchá stavba v tvare domčeka a tých líp pred ňou bolo viac. Kaplnka bola 21. septembra 2020 vysvätená dekanom Karolom Martincom po obnove, ktorú iniciovala Margaréta Vicenová.

Vladimír Jamárik: Neznáma Senica, Senica 2006, str. 15, 45

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy