Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera

Na juhozápadnom okraji mesta je novodobá kaplnka s výklenkom a soškou Dobrého pastiera. Postavili ju ako náhradu väčšej kaplnky, ktorá stála na tomto mieste a v 2. polovici 20. storočia bola zborená. Pred rozšírením zástavby to bolo ešte hlboko v Kaplinskom poli. Podľa tradície žil koncom 14. storočia pri Senici pustovník. Prichádzal do sporov s farárom a preto sa odsťahoval ďalej na toto vtedy ešte zalesnené miesto. Na mieste jeho pustovne ľudia neskôr postavili kaplnku sv. Trojice a pred ňu zasadili lipu. Na mape 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska je jej stavba označená názvom Sz. Trinitas Capelle. Existovala teda už v 2. polovici 18. storočia. Ku kaplnke sa začali konať púte. Podľa dochovaných fotografií to bola jednoduchá stavba v tvare domčeka a tých líp pred ňou bolo viac. Kaplnka bola 21. septembra 2020 vysvätená dekanom Karolom Martincom po obnove, ktorú iniciovala Margaréta Vicenová.

Vladimír Jamárik: Neznáma Senica, Senica 2006, str. 15, 45

Kamerové systémy