Sekule - kaplnka Narodenia Panny Márie

Okolo kaplnky Narodenia Panny Márie sa zachovali zvyšky náhrobníkov starého cintorína. O kaplnke uprostred cintorína sa vo vizitačnej zápisnici z roku 1761 píše, že sa o ňu od nepamäti starala obec. Kaplnka je dnes v starostlivosti pani Jozefy Konečnej. Každoročne s príchodom vianočných sviatkov do nej inštaluje svoj betlehem.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 99

Kamerové systémy