Sekule - kaplnka Narodenia Panny Márie

Okolo kaplnky Narodenia Panny Márie sa zachovali zvyšky náhrobníkov starého cintorína. O kaplnke uprostred cintorína sa vo vizitačnej zápisnici z roku 1761 píše, že sa o ňu od nepamäti starala obec. Kaplnka je dnes v starostlivosti pani Jozefy Konečnej. Každoročne s príchodom vianočných sviatkov do nej inštaluje svoj betlehem.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 99

Sekule - sv. Ján Nepomucký (1797)
Sekule - lurdská jaskyňa
Sekule - Božia muka v obci
Sekule - kríž (1929) v obci
Sekule - kríž (1921) v obci
Sekule - kríž (1919) na cintoríne
Sekule - kríž (1897) pri kostole
Sekule - kríž (1846) za obcou
Sekule - kríž (1838, 1978) v chotári
Sekule - kríž (1813) v chotári
Kamerové systémy