Sekule - Božia muka v obci

Božia muka pri ceste k železničnej stanici bola postavená v roku 1868. Nápis, ktorý bol na muke v nedávnom období, zaznamenal Š. Zajíček v tvare Ku cti a sláve Božej založili v roku 1868 Dobša Onoros s manželkou. Podľa uvedeného roka sa dá predpokladať, že to bolo z vďaky od uchránenia od moru po prusko-rakúskej vojne. Pôvodnejšiu sošku Panny Márie vo výklenku muky nahradili reliéfom Madony a po obnove obrázkom Madony.

 

Štefan Zajíček: Stavebné pamiatky, in: Sekule, Skalica 2002, str. 75

Sekule - kaplnka Narodenia Panny Márie
Sekule - sv. Ján Nepomucký (1797)
Sekule - lurdská jaskyňa
Sekule - kríž (1929) v obci
Sekule - kríž (1921) v obci
Sekule - kríž (1919) na cintoríne
Sekule - kríž (1897) pri kostole
Sekule - kríž (1846) za obcou
Sekule - kríž (1838, 1978) v chotári
Sekule - kríž (1813) v chotári
Kamerové systémy