Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)

V kaplnke v šaštínskom lese je na mieste oltára socha Sedembolestnej Panny Márie v podobe Piety. Na podstavci pod sochou je zakladateľský nápis, podľa ktorého bola v roku 1873 postavená kaplnka vďaka štedrosti Alojza Landauera a samotnú sochu venovala rodina Hoffmann.

Statua fundata
a
Familia Hoffmann
Capella superaedificata
munificentia
D. Aloysiae Landauer.
A. 1873.

Kamerové systémy