Šajdíkove Humence - kaplnka sv. Augustína (2017)

Na začiatku obce bola v roku 2017 po iniciatíve starostu Pavla Burdu postavená štíhla kaplnka sv. Augustína, ktorému je zasvätený kostol v Šajdíkových Humenciach. Je dielom miestnych majstrov a dobrovoľníkov. Do jej výklenku bola vložená socha sv. Augustína, biskupa, ktorú zhotovil rezbár Ján Chovan z Dekýša. Kaplnku posvätil 27. augusta spomenutého roka dojčiansky farár Ivan Barus.

Infopanel pri kaplnke

Šajdíkove Humence - lurdská jaskyňa
Šajdíkove Humence - kríž (po 1961) v obci
Šajdíkove Humence - zvonica
Šajdíkove Humence - kríž (1951) pri kostole
Šajdíkove Humence - kríž (1939) za obcou
Šajdíkove Humence - kríž (1931) v obci
Šajdíkove Humence - kríž (1930) na cintoríne
Šajdíkove Humence - kríž (1872) v obci
Kamerové systémy