Rohov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie nad obcou na Hájoch existovala podľa máp aspoň od 2. polovice 18. storočia. Väčšia obnova kaplnky sa vykonala okolo roka 2020 (bližšie poznatky nemáme), predchádzajúca oprava v roku 1992 a podľa nápisu na fasádnej kartuši nad vchodom aj v polovici roka 1907. Prinajmenšom od 90-tych rokov stál pri kaplnke drevený kríž s atribútmi pravoslávneho kríža, ktorý nahradili novým pri poslednej obnove kaplnky. V interiéri kaplnky je inštalovaná socha Piety na jednoduchej drevenej menze. V roku 2021 vybudovali ku kaplnke prístupovú cestu s novovysadenou alejou stromov.

Rohov - Najsvätejšia Trojica (1910)
Rohov - sv. Florián
Rohov - kríž pri kaplnke
Rohov - misijný kríž
Rohov - kríž nad obcou
Rohov - kríž na cintoríne
Rohov - kríž (1910) za obcou
Rohov - kríž (1883) za obcou
Rohov - kríž (1873) pri kostole
Kamerové systémy