Kúty - kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Anny existovala už v 17. storočí, dokladá to záznam z matriky o fundácii 18 zlatých pre kaplnku od šaštínskeho dekana Pavla Stephanovicsa. V roku 1700 bola ale v zlom stave. V roku 1726 jej venoval 40 zlatých Ján Stephanovics. V roku 1736 získala kaplnka roľu o veľkosti 2,25 merice. Pri kaplnke sa pochovávali obete morových epidémií a zomretí, ktorým bol odopretý riadny kresťanský pohreb.
V roku 1852 kaplnku prestavali do dnešnej podoby a vymaľoval ju Anton Veszely. Tak to dokladá krátky nemecký záznam z doby obnovy na stene v interiéri. Oltárne obrazy sv. Anny, sv. Rócha a sv. Vendelína v kaplnke sú doplnené o sochy sv. Anny a Božského srdca.

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica - Kúty 2005, str. 126, 127

Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Božia muka v obci
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian
Kamerové systémy