Kúty - Božia muka v obci

Božia muka v Kútoch stála pôvodne za obcou, ale po rozšírení výstavby po 2. svetovej vojne sa dostala medzi domy pri križovatke ulíc Štefánikovej a Dr. Štefana Héska. Muka je štvorboká, v hornej časti má rovnaké výklenky z troch strán. Čas a ani dôvody jej postavenia už v súčasnosti nepoznáme. Regionálny historik Matej Hések odhadol jej vek podľa starobylých stromov v jej okolí na dvesto - tristo rokov (dnes je to asi o päťdesiat rokov viac) a spomenul tiež tradíciu pochovávať pri nej nepokrstené deti.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Kúty – Skalica 2004, str. 128

Kúty - kaplnka sv. Anny
Kúty - zvonica
Kúty - Kalvária a Krížová cesta
Kúty - lurdská jaskyňa
Kúty - Najsvätejšia Trojica (1894)
Kúty - Immaculata (1768)
Kúty - sv. Vendelín (1907)
Kúty - sv. Florián (1810)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (v záhrade fary)
Kúty - sv. Ján Nepomucký (1762 ?)
Židovský cintorín, Kúty
Kúty - Obrázok na fare
Kúty - železný kríž v obci
Kúty - kríž na cintoríne
Kúty - kríž (pred 1788) pri zvonici
Kúty - kríž (po 1928) za obcou
Kúty - kríž (1996) za obcou
Kúty - kríž (1994) pri Polákových mlyne
Kúty - kríž (1906) v obci
Kúty - kríž (1898) pri kostole
Kúty - kríž (1890) na ceste do Sekúl
Kúty - kríž (1890) na ceste do Kopčian

Kamerové systémy