Kúty - Božia muka v obci

Božia muka v Kútoch stála pôvodne za obcou, ale po rozšírení výstavby po 2. svetovej vojne sa dostala medzi domy pri križovatke ulíc Štefánikovej a Dr. Štefana Héska. Muka je štvorboká, v hornej časti má rovnaké výklenky z troch strán. Čas a ani dôvody jej postavenia už v súčasnosti nepoznáme. Regionálny historik Matej Hések odhadol jej vek podľa starobylých stromov v jej okolí na dvesto - tristo rokov (dnes je to asi o päťdesiat rokov viac) a spomenul tiež tradíciu pochovávať pri nej nepokrstené deti.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Kúty – Skalica 2004, str. 128

Kamerové systémy