Kuklov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1876)

Prícestná mariánska kaplnka na rázcestí do Stráží a Borského Svätého Jura bola postavená v roku 1876 rodinou Kovárovou. Posledná oprava kaplnky sa vykonala v roku 2003. Záznam z doby obnovy vložili do polkruhového tympanónu nad jej vchodom.

1876
Na česť Matky
Božej Sedembolestnej
postavila rodina Kovárová
obnovené r. 2003 

Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1888)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1761)
Kuklov - sv. Ján Nepomucký (1760)
Kuklov - kaplnka so sochou sv. Floriána
Kuklov - moroví svätí (1831)
Kuklov - sv. Vendelín
Kuklov - sv. Anna (1902)
Kuklov - Kalvária a Krížová cesta
Židovský cintorín, Kuklov
Kuklov - kríž v obci
Kuklov - drevený kríž v chotári
Kuklov - misijný kríž (1941)
Kuklov - kríž (1896) za obcou
Kuklov - kríž (1886) v chotári
Kuklov - kríž (1868) v chotari
Kuklov - kríž (1842) na cintoríne
Kamerové systémy