Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)

Na okraji obce na ceste do vinohradov vybudovali miestni vinohradníci v rokoch 1992 až 1993 kaplnku sv. Urbana. Funkciu oltára v kaplnke plní kolorovaný liatinový kríž, presunutý zo zrušeného hrobu. Po jeho stranách sú obrazy sv. Urbana a sv. Františka z Assissi. Kaplnku s krížom posvätil 1. mája 1994 farár Štefan Benedikovič.

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Kamerové systémy