Koválov - kaplnka sv. Huberta a Ambróza v chotári

Kaplnku, zasvätenú patrónovi poľovníkov sv. Hubertovi a včelárov sv. Ambrózovi, postavili v roku 2000 členovia novozaloženého Spolku včelárov sv. Ambróza v Koválove spolu s miestnym poľovným zväzom. Posvätil ju 1. októbra toho roka správca farnosti Augustín Drška. Nájdete ju neďaleko koválovských vinohradov, sú v nej obrázky oboch svätých.

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 37

Kamerové systémy