Koválov - kaplnka sv. Huberta a Ambróza v chotári

Kaplnku, zasvätenú patrónovi poľovníkov sv. Hubertovi a včelárov sv. Ambrózovi, postavili v roku 2000 členovia novozaloženého Spolku včelárov sv. Ambróza v Koválove spolu s miestnym poľovným zväzom. Posvätil ju 1. októbra toho roka správca farnosti Augustín Drška. Nájdete ju neďaleko koválovských vinohradov, sú v nej obrázky oboch svätých.

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 37

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)
Kamerové systémy