Kaplnku sv. Anny podľa vizitačnej zápisnice z roku 1731 postavila obec Koválov v čase moru v roku 1710. Bola zasvätená sv. Anne a sv. Františkovi Xaverskému, ochrancovi proti moru. Zápisnica spomína nový oltár, ktorý sa zachoval do dnešných čias. V spodnej časti oltára je obraz sv. Anny a po jeho bokoch sochy sv. Jozefa Pestúna a sv. Joachima. V hornej časti je menší obraz sv. Františka Xaverského a s menšími postrannými sochami sv. Františka z Assissi a sv. Františka z Pauly. Pred vizitačným rokom 1756 sa súčasťou kaplnky stala zvonová vežička s 50-funtovým zvonom. Kaplnka mala dlho zanedbateľný majetok, v roku 1788 to bolo ešte len 10 zlatých, v roku 1811 už 279 zlatých a koncom 19. storočia kaplnka vlastnila roľu o veľkosti jedného honu.
V roku 1886 sa oplechovala vežička za 40 zlatých. V roku 1995 sa vykonala oprava kaplnky za 50 zlatých. Ďalšie opravy sa vykonali v rokoch 1926, 1936, 1991. V roku 2000 osadili do niky kaplnky sochu sv. Anny z umelého kameňa, ktorú venoval farár Augustín Drška.

Martin Hoferka, Róbert Svíba, Marcel Pipíška: Koválov 1392 - 2012, Koválov 2012, str. 31-33

Kamerové systémy