Koválov - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým

V roku 1832 dala obec zhotoviť sochu sv. Jána Nepomuckého. Nie je jasné, či bola umiestnená na podstavci alebo už priamo v kaplnke. V roku 1888 sa robila úprava kaplnky, okolo ktorej sa vtedy postavila drevená ohrada. Práce pri úpravách stáli 33 zlatých a 92 grajciarov. V roku 1897 ohradu obmurovali.

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 36

Koválov - kaplnka sv. Anny
Koválov - kríž (1860) v chotári
Koválov - kríž U Melišov
Koválov - kríž (1948) v chotári
Koválov - kríž (1890) v chotári
Koválov - kríž (1882, 1978) na cintoríne
Koválov - kríž (1873) pri kostole
Koválov - kríž (1793) za obcou
Koválov - Najsvätejšia Trojica (1940)
Koválov - sv. Vendelín (1883)
Koválov - kaplnka so sochou Panny Márie
Koválov - sv. Florián (1785)
Koválov - Pieta pod krížom (1911)
Koválov - kaplnka sv. Urbana (1993)
Kamerové systémy