V roku 1832 dala obec zhotoviť sochu sv. Jána Nepomuckého. Nie je jasné, či bola umiestnená na podstavci alebo už priamo v kaplnke. V roku 1888 sa robila úprava kaplnky, okolo ktorej sa vtedy postavila drevená ohrada. Práce pri úpravách stáli 33 zlatých a 92 grajciarov. V roku 1897 ohradu obmurovali.

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 36

Kamerové systémy