Koválov - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v chotári

Kaplnku Sedembolestnej Panne Márie nad obcou pri starej ceste do Unína postavili v roku 1813. V roku 1891 pri nej zasadili tri lipy, ale niekto ich vykopal, tak pri nej v roku 1894 zasadil Martin Matuský päť agátov. 
V roku 2003 sa vykonala oprava kaplnky. Prispeli na ňu Jozef Novák, Mons. Štefan Vragaš, rodiny Terézie Komárkovej a Vladimíra Vragaša. V zamrežovanom výklenku bol osadený obraz Michelangovej Piety, ktorý venoval rodák Štefan Vragaš, pápežský kaplán, neskorší prelát. Po obnove kaplnku v septembri 2003 posvätil miestny farár Ivan Jaroš.
V roku 2018 dala obec kaplnku opraviť s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Vo výklenku osadili novozaobstaranú sochu Piety a pri kaplnke nové lavičky. Obnovenú kaplnku posvätil 26. mája 2019 koválovský farár Zdenko Tkáčik.

Martin Hoferka: Koválov 1392 – 2012, Koválov 2012, str. 35, 36;
infopanel pri kaplnke

Kamerové systémy