Malá kaplnka sa nachádza pri potoku Bištava, neďaleko dnes už opusteného rovnomenného majera. Na jej zadnej stene je letopočet 1910, ale už podľa mapy z 2. polovice 18. storočia na tomto mieste stávala malá sakrálna stavba. Z druhej strany potoka boli niekedy vinohrady a možno preto vo výklenku kaplnky bývala socha sv. Urbana, patróna vinohradníkov. Ale len jej horná časť, pretože by sa tam v pôvodnej veľkosti nevošla.
Na náklad miestneho odboru Matice slovenskej v roku 2018 sochu zrenovoval Martin Horinka. Počas omše pri kaplnke Najsvätejšej Trojice sochu 27. mája 2018 posvätil miestny farár Ivan Barus. Obnovenej soche sa našlo nové miesto v kostole Všetkých svätých.

Peter Holán: Socha sv. Urbana (Hurbánka), in: Dojčanské noviny 1/2019, str. 7

Kamerové systémy