Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave

Malá kaplnka sa nachádza pri potoku Bištava, neďaleko dnes už opusteného rovnomenného majera. Na jej zadnej stene je letopočet 1910, ale už podľa mapy z 2. polovice 18. storočia na tomto mieste stávala malá sakrálna stavba. Z druhej strany potoka boli niekedy vinohrady a možno preto vo výklenku kaplnky bývala socha sv. Urbana, patróna vinohradníkov. Ale len jej horná časť, pretože by sa tam v pôvodnej veľkosti nevošla.
Na náklad miestneho odboru Matice slovenskej v roku 2018 sochu zrenovoval Martin Horinka. Počas omše pri kaplnke Najsvätejšej Trojice sochu 27. mája 2018 posvätil miestny farár Ivan Barus. Obnovenej soche sa našlo nové miesto v kostole Všetkých svätých.

Peter Holán: Socha sv. Urbana (Hurbánka), in: Dojčanské noviny 1/2019, str. 7

PETER HOLÁN: Božie muka v Dojči

Božie muka sv. Urban v Dojči sa nachádzajú na ľavej strane potoka Bištava, asi 1 km severne od miestnej časti Kolónia. Nika, kde bola umiestnená socha sv. Urbana je smerovaná severozápadne na protiľahlý kopec kóta 262, na ktorom boli vinohrady. Na mape z roku 1891 je tento priestor pomenovaný „Dojčanske vinohrady“. Pod nimi pri potoku Bištava stáli búdy.
Božie muka sú asi 2 m vysoké. Z prednej strany sú 73 cm široké, hĺbka je 76 cm a zadná strana má 77 cm. Nika je umiestnená v strede hornej časti, šírka je 37 cm, hĺbka 58 cm a výška 68 cm. Na zadnej strane sú dve prekrížené ratolesti, na ľavej je 13 a na pravej 15 lístkov. V ich strede je umiestnený rok 1083 a nad ním je nápis Oxa Veno – obnoveno. Na prvom a poslednom „o“ sú dve zvislé čiarky. Nad nápisom Oxa Veno je aj nápis LP a pod ním rok 1910 napísané dvojitou čiarou.

V knihe Dojč Monografia vydanej v roku 2022 je na strane 320 fotografia „Urbánek Dojč, máj 2012“ s dreveným krížom umiestneným na Božích mukách a s poškodenou sochou sv. Urbana v nike. Výška kríža bola 48 cm, ramená mali 13 cm.
Tibor Janovič, Dojč v minulosti /1956/ Hospodárske pomery v Dojči, píše : „Tak v záznamoch z roku 1556 sa uvádza, že hospodársky správca /holičský Albert Somogyi/ kupoval v Dojči od sedliakov víno, keď aj zemepáni mali svoje vinice počtom 15. Pravda, neuvádza sa, aké boli vinice veľké. V zázname z roku 1741 je zmienka, že v Dojči je 102 vinohradov“.
Božie muka sv. Urban v Dojči sa nachádzajú na 1. vojenskom mapovaní Slovenska rok 1782 – 1785, potom aj na 2. a 3. vojenskom mapovaní Slovenska.
Miestny odbor Matice slovenskej v Dojči menovite pán Štefan Černý a pán Peter Holán s vnučkou Máriou dňa 24. mája 2022 odkryli zamurovanú malú niku na ľavej strane Božích múk. V nej boli aj tehly s tromi dierami, ktoré sa vyrábali v tehelni Gbely asi od polovice dvadsiateho storočia. Vo vnútri niky sa našla aj časť omietky bordovej farby.
Odkrytá malá nika je smerovaná na juhozápad. Umiestnená je vo výške  60 cm, šírka je 33 cm, hĺbka 23 cm a výška 35 cm. Predná a zadná strana starších Božích múk má šírku 73 cm, hĺbka je 77 cm. Staršie a nadstavené Božie muka sú oddelené strieškou. Dá sa predpokladať, že pôvodné Božie muka mali striešku. Zmenená je i orientácia malej a veľkej niky. Božie muka majú určite inú výšku ako uvádzam. Ležia pod kopcom a boli dlhodobo zaplavované nánosom piesku.
Je viac ako pravdepodobné, že Božie muka sv. Urban boli nadstavené na starších, pôvodných Božích mukách v polovici 16. storočia, kedy sa zakladali v Dojči vinohrady. Socha sv. Urbana, ktorá bola umiestnená vo veľkej nike má tiež spojitosť s vinohradmi. Vyrobená bola z pieskovca, výška 60 cm, šírka 30 cm a hĺbka 22 cm. Dve prekrížené ratolesti, nápis Oxa Veno, letopočet 1083 zaznamenané v hornej časti Božích múk sú napísané ako mladší odkaz na staršie – pôvodné Božie muka.
Poslednú opravu Božích múk vykonal pán Štefan Kubík, na ktorého pozemku Božie muka stáli. Na zadnej strane nad ratolesťami s rokom 1083 a nápisom Oxa Veno napísal LP a pod ním rok 1910.

V roku 2017 Miestny odbor Matice slovenskej v Dojči objednal renováciu poškodenej sochy sv. Urbana. Práce vykonal pán Martin Horinka z Unína. Renovovanú sochu sv. Urbana prevzal v marci 2018 pán Peter Holán. Socha je umiestnená v kostole Všetkých svätých. Na hody dňa 27. mája 2018 počas svätej omše pri kaplnke sv. Trojice bola obnovená socha sv. Urbana posvätená pánom farárom Ivanom Barusom.
OÚ Dojč dňa 23. februára 2023 osadil pri Božích mukách lavičku a následne 31. marca 2023 vysadil dve lipy. Na sviatok sv. Urbana 25. mája 2023 bola vo veľkej nike umiestnená nová pieskovcová socha sv. Urbana s výškou 46 cm.

Dojč - sochy na cintoríne
Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy