Dojč - kaplnka Najsvätejšej Trojice

Kaplnku Najsvätejšej Trojice so šindľovou strechou dal postaviť po roku 1721 Martin Rehák. Podľa jeho želania to bolo na mieste bývalého kostola, ktoré v tom čase bolo mimo intravilánu obce. Fundačnú listinu kaplnky podpísal 3. júna 1721, do vlastníctva kaplnky venoval dve role. V kaplnke boli dva oltáre, na hlavnom aj vedľajšom boli vyobrazenia Najsvätejšej Trojice. Bol v nej osadený 40 funtov ťažký zvon a pred jej vchod postavili kríž.
Kaplnka prešla v polovici 19. storočia stavebnými úpravami. V jej interiéri je okrem drobnejšieho inventáru malý mramorový oltár a obraz Najsvätejšej Trojice, zakúpený vo Viedni v roku 1864 za 116 zlatých. V roku 2015 sa vykonal geofyzikálny prieskum plochy pri kaplnke, ktorý predpokladanú staršiu stavbu kostola na tomto mieste nepotvrdil.
Dňa 11. júla 2020 bol na stenu kaplnky inštalovaný drevený kríž s renovovaným korpusom Krista. Drevená socha Krista bola pôvodne súčasťou kríža na oltári kostola Všetkých svätých. V roku 1955 ju preložili na drevený kríž pri starej ceste do Senice, na ktorom veľmi schátrala. Našťastie sa dočkala renovácie a bola osadená na novom nástennom kríži v interiéri kaplnky. Kríž s obnoveným korpusom Krista požehnali pri omši konanej v kaplnke 14. septembra 2020.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 97;
Dojč včera a dnes, 12. 7. 2020, in: facebook.com;
Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 315

Dojč - sochy na cintoríne
Židovský cintorín, Dojč
Dojč - kríž (1857) Pri Štetinári
Dojč - kríž sv. Cyrila a Metoda (2012)
Dojč - kaplnka sv. Urbana pri Bištave
Dojč - sv. Florián (1804)
Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797)
Dojč - sv. Vendelín (1816)
Dojč - Pieta s krížom (1893)
Dojč - kríž s erbom pri kostole
Dojč - kríž na cintoríne
Dojč - drevený kríž za obcou
Dojč - drevený kríž na konci obce
Dojč - kríž v Otrubnici
Dojč - kríž (1921) v obci
Dojč - kríž (1902) v obci
Dojč - kríž (1883) pri Theberyho mlyne
Kamerové systémy