Kaplnka sv. Huberta sa nachádza na okraji lesa v čárskom chotári. V roku 1966 ju dal opraviť lesoochranár Ľudovít Šurina. Namiesto staršieho obrazu dali do výklenku nový, ktorý namaľoval Jozef Bjehal. Po 40-tich rokoch bola kaplnka opäť v dezolátnom stave a po iniciatíve Ľ. Šurinu ju dalo v roku 2007 zrekonštruovať miestne poľovnícke združenie. Kaplnka získala novú bielu omietku a bola podrezaná proti vlhkosti. Do výklenku dali nový obrázok namaľovaný voľne podľa pôvodnejšieho. V neskoršom období bola kaplnka vymaľovaná na žlto. O kaplnku sa stará okrem poľovníckeho združenia aj Lesoochranárska základná škola v Čároch.

 

Ľudovít Šurina: Na pamiatku svätého Huberta, in: Poľovníctvo a rybárstvo 7/2007

Kamerové systémy