Čáry - kaplnka sv. Huberta v chotári

Kaplnka sv. Huberta sa nachádza na okraji lesa v čárskom chotári. V roku 1966 ju dal opraviť lesoochranár Ľudovít Šurina. Namiesto staršieho obrazu dali do výklenku nový, ktorý namaľoval Jozef Bjehal. Po 40-tich rokoch bola kaplnka opäť v dezolátnom stave a po iniciatíve Ľ. Šurinu ju dalo v roku 2007 zrekonštruovať miestne poľovnícke združenie. Kaplnka získala novú bielu omietku a bola podrezaná proti vlhkosti. Do výklenku dali nový obrázok namaľovaný voľne podľa pôvodnejšieho. V neskoršom období bola kaplnka vymaľovaná na žlto. O kaplnku sa stará okrem poľovníckeho združenia aj Lesoochranárska základná škola v Čároch.

 

Ľudovít Šurina: Na pamiatku svätého Huberta, in: Poľovníctvo a rybárstvo 7/2007

Čáry - Bielańského kríž
Čáry - kríž (1908) v chotári
Čáry - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Židovský cintorín, Čáry
Čáry - Božia muka za cintorínom
Čáry - sv. Florián (1895)
Čáry - sv. Vendelín (1854)
Čáry - sv. Michal Archanjel (po 1910)
Čáry - sv. Ján Nepomucký
Čáry - Obrázok s dvojkrížom pred hájom
Čáry - kríž (1881) v chotári
Čáry - drevený kríž v obci
Čáry - drevený kríž na cintoríne
Čáry - misijný kríž (2000)
Čáry - kríž (1908) v obci
Čáry - kríž (1895) na kraji obce
Čáry - kríž (1865) v obci
Čáry - kríž (1807) v obci
Kamerové systémy