Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých

Na cintoríne v obci je pohrebná kaplnka s kamenným krížom v interiéri. V krypte kaplnky sú pochovaní majiteľ miestneho kaštieľa Juraj Černý s manželkou Hermínou Horeckou. Juraj Černý bol pochovaný v roku 1882 zozačiatku asi len pod krížom. Pseudogotickú kaplnku nad krížom pravdepodobne dali rodinní príslušníci postaviť neskôr. I. Ehrenberger ju datoval do roku 1886. Iné publikované zdroje sa presnému určeniu doby vzniku pohrebnej kaplnky vyhýbajú. Barónka Horecká z Hôrky zomrela v roku 1909 v Prahe, ale pochovali ju k manželovi. Na pietnej tabuli na kríži je venovanie od dcéry Hermíny Hačekovej, ale pravdepodobne sa vzťahuje len na tabuľu samotnú.

 

Hier ruhen Herr

Georg Cherny

von Chernahora

Grosgrundbesitzer

gestorben am. 29. Dezember 1882

im 78. Lebensjahre.

Und dessen Gattin

Hermine

geborene Baronin Horetzky

de Horka

gestorben am 27. Juli 1909

im 72. Lebensjahre

Gewidmet von Eurer dank=

baren Tochter

Hermine Haczek

geborene Cherny de Chernahora

Oberrstensgattin.

 

Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394-1994, Borský Svätý Jur, str. 77

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole
Kamerové systémy