Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých

Na cintoríne v obci je pohrebná kaplnka s kamenným krížom v interiéri. V krypte kaplnky sú pochovaní majiteľ miestneho kaštieľa Juraj Černý s manželkou Hermínou Horeckou. Juraj Černý bol pochovaný v roku 1882 zozačiatku asi len pod krížom. Pseudogotickú kaplnku nad krížom pravdepodobne dali rodinní príslušníci postaviť neskôr. I. Ehrenberger ju datoval do roku 1886. Iné publikované zdroje sa presnému určeniu doby vzniku pohrebnej kaplnky vyhýbajú. Barónka Horecká z Hôrky zomrela v roku 1909 v Prahe, ale pochovali ju k manželovi. Na pietnej tabuli na kríži je venovanie od dcéry Hermíny Hačekovej, ale pravdepodobne sa vzťahuje len na tabuľu samotnú.

 

Hier ruhen Herr

Georg Cherny

von Chernahora

Grosgrundbesitzer

gestorben am. 29. Dezember 1882

im 78. Lebensjahre.

Und dessen Gattin

Hermine

geborene Baronin Horetzky

de Horka

gestorben am 27. Juli 1909

im 72. Lebensjahre

Gewidmet von Eurer dank=

baren Tochter

Hermine Haczek

geborene Cherny de Chernahora

Oberrstensgattin.

 

Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394-1994, Borský Svätý Jur, str. 77

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy