Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)

Pohrebná kaplnka rodín Gúta a Bíla bola postavená v roku 1893 v zadnej časti jurského cintorína. Podľa zakladateľskej tabuľky ju spoločne postavili členovia vzájomne prepojených manželských rodín: Pavel Bíla s manželkou Julianou, rod. Gúta a Martin Gúta s manželkou Teréziou, rod. Bíla. V kaplnke je pochovaných 12 členov rodín. Najznámejším z nich je kurát Martin Gúta (1869), ktorý bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza v roku 1895. Vo funkcii vojenského kňaza dosiahol hodnosť podplukovníka, v nasadení na talianskom fronte odslúžil vojnové roky 1914-1918. Po vzniku Československa bol penzionovaný, ako kňaz vypomáhal v Jure dekanovi Alexandrovi Szederovi. Po smrti v roku 1953 ho v prítomnosti biskupa Ambróza Lazíka pochovali do rodinnej kaplnky. V kaplnke sa zvykli slúžiť pohrebné sväté omše.

Ku cti božej Vistavili
Pavel Bila
Juliana Bila Rodiena Guta
Martin Guta
Tereza Guta Rodiena Bila
Roku 1893

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole
Kamerové systémy