Pohrebná kaplnka rodín Gúta a Bíla bola postavená v roku 1893 v zadnej časti jurského cintorína. Podľa zakladateľskej tabuľky ju spoločne postavili členovia vzájomne prepojených manželských rodín: Pavel Bíla s manželkou Julianou, rod. Gúta a Martin Gúta s manželkou Teréziou, rod. Bíla. V kaplnke je pochovaných 12 členov rodín. Najznámejším z nich je kurát Martin Gúta (1869), ktorý bol vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza v roku 1895. Vo funkcii vojenského kňaza dosiahol hodnosť podplukovníka, v nasadení na talianskom fronte odslúžil vojnové roky 1914-1918. Po vzniku Československa bol penzionovaný, ako kňaz vypomáhal v Jure dekanovi Alexandrovi Szederovi. Po smrti v roku 1953 ho v prítomnosti biskupa Ambróza Lazíka pochovali do rodinnej kaplnky. V kaplnke sa zvykli slúžiť pohrebné sväté omše.

Ku cti božej Vistavili
Pavel Bila
Juliana Bila Rodiena Guta
Martin Guta
Tereza Guta Rodiena Bila
Roku 1893

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy