Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Vendelína (1870)

Kaplnka sv. Vendelína má na fasáde vyznačený letopočet vzniku 1870. V jej interiéri je obraz sv. Vendelína nad oltárnym stolom a nástenná Krížová cesta. Keď bol v kaštieli baróna Černého v Borskom Svätom Jure v rokoch 1953-1986 zriadený domov dôchodcov, kaplnku v tej dobe využívali ako márnicu pre obyvateľov domova. O kaplnku sa dlhodobo starala Juliana Klapková († 1955). Podľa ústnej tradície jej slobodná matka Anna dala postaviť kaplnku z peňazí, ktoré dostala od baróna Juraja Černého, otca svojho dieťaťa.
Tradíciu o postavení kaplnky konfrontoval s archívnymi matričnými záznamami Marian Vojtko, v rokoch 2009-2020 rímskokatolícky farár v Borskom Svätom Jure.
Juliana Klapková sa narodila 17. decembra 1869. Jej rodičmi boli od roku 1865 zosobášení Ján Machata a Anna Juricza. Rodičia Anny prišli do Jura asi v roku 1834 spolu s barónom Černým, aby pracovali ako hospodári na jeho majetkoch. Keď dospievajúca Anna úplne osirela, barón Černý sa stal pravdepodobne jej tútorom a odtiaľ aj pramenili dohady o ich spoločnej nemanželskej dcére Juliane.
Anna a dcéra Juliana sa počas života starali o kaplnku. Z tohto dôvodu sa dá domnievať, že Anna s manželom boli donormi kaplnky, postavenej rok po narodení Juliany. Nevieme povedať, či by im na to postačoval vlastný majetok. Kým Anna mohla prostriedky na jej postavenie zdediť po predčasne zosnulých rodičoch, u jej manžela, ktorý bol sedliackeho pôvodu, ich neočakávame. Do úvahy preto pripadá aj barón Černý priamo ako čiastočný alebo úplný donor kaplnky, prípadne nepriamo cez dar venovaný pri svadbe alebo pri narodení Juliany.

Marian Vojtko: Kaplnka sv. Vendelína v Borskom Sv. Jure, in: youtube.com

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy