Kaplnku sv. Urbana postavili veriaci v jurských vinohradoch krátko pred rokom 1713. Podľa vizitačnej zápisnice z roku 1756 mala kaplnka pozlátený kalich a v relikviári v tvare pyramidálnej nádobky kosti sv. Urbana. Nevieme vysvetliť, prečo bola kaplnka na mape z 2. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie nazvaná Katharina Capelle.
V minulom storočí bola kaplnka viackrát vandalsky poškodená, oltár vandali podpálili v 50-tych rokoch minulého storočia. Z pôvodného mobiliáru kaplnky sa zachránil len obraz sv. Urbana, ktorý bol zreštaurovaný a je uschovaný na miestnej fare. V roku 1982 kaplnku zastrešili oplechovaním a opravili jej steny. V roku 2010 boli do kaplnky osadené vstupné mreže. Ďalšiu opravu vykonalo Poľnohospodárske družstvo Kúty a farníci obce Borský Svätý Jur v roku 2012. Obnovila sa fasáda kaplnky, vymaľoval sa interiér a natrela sa strecha. Do kaplnky osadili malý oltár s novou sochou sv. Urbana z epoxidovej živice. Po obnove požehnali kaplnku a sochu 6. októbra 2013.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 98, 99;
Kaplnka sv. Urbana, in: Jurské zvesti 1/2012, str. 2;
Marian Vojtko: Kaplnka sv. Urbana, in: mariasoft.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy