Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1756)

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na kraji obce bola postavená najneskôr v roku 1756, v čase predchádzajúcej vizitácie 1713 ešte nejestvovala. V dobe vzniku nej bol len obraz sv. Jána. Z neskoršie nadobudnutého mobiliáru, ktorého súčasti rozkradli v 2. polovici minulého storočia, zostal len drevený oltár.
Kaplnku zrenovovali v roku 1965. V roku 2012 bolo upravené jej bezprostredné okolie. V rokoch 2015-2017 sa vykonala generálna obnova kaplnky. Z kaplnky boli odstránené zvyšky murovaného oltárneho stola. Opravili sa steny, namiesto pôvodnej tehlovej podlahy sa položili dlaždice. Drevený oltár bol zrenovovaný, zaobstarala sa nová soška sv. Jána namiesto chýbajúcej, pozadie na oltári (Karlov most nad Vltavou) namaľovala klientka resocializačného zariadenia v Tomkoch. Na záver bola položená aj nová plechová strecha, pretože starú počas rekonštrukčných prác strhla búrka. Obnovená kaplnka bola požehnaná 1. októbra 2017.

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 98, 99;
Iveta Kollárová: Sakrálne pamiatky, in: Borský Svätý Jur - Cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 236;
Marian Vojtko: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, in: mariasoft.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole

Kamerové systémy