Kaplnku Lurdskej Panny Márie dali v roku 1894 postaviť zámožní bezdetní manželia Juraj Holý (1845-1925) a Juliana, rod. Húšek (1851-1932). V dobe vzniku stála kaplnka za obcou pri ceste do Sekúl. Interiér kaplnky bol zrenovovaný asi v roku 2011, kedy bola na oltári doplnená chýbajúca socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V roku 2018 sa vykonala výrazná fasádna obnova kaplnky.

Marian Vojtko: Kaplnka Panny Márie Lurdskej, in: mariasoft.sk

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy