Borský Peter - kaplnka sv. Floriána pred kostolom

Pred ohradou kostola sv. Petra a Pavla v Borskom Petre je drobná kaplnka so sochou sv. Floriána. Bola postavená členmi hasičského zboru po nežnej revolúcii ako prístrešok pre sochu svätca. Socha bola pôvodne vo výklenku fasády hasičskej zbrojnice, ktorú si peterskí hasiči svojpomocne postavili na náklady obce v roku 1944. Samotnú sochu si hasiči zaobstarali už skôr, dali ju posvätiť v roku 1937. Zbrojnica svojmu účelu slúžila až do roku 1985, v roku 1990 v nej zriadili predajňu potravín.

Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 281;
Peter Brezina: Z dejín dobrovoľných hasičov, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 438, 439

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy