Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)

Za obcou priamo nad sírnym prameňom, známym ako Ságelská studnička, dala rodina Beneková postaviť malú kaplnku. Kaplnka sa stala slávnou, pretože si ju obľúbil a voľný čas pri nej trávil básnik Ján Hollý, ktorý o nej zložil báseň. V literatúre bol vžitý údaj o dátume postavenia v roku 1770, ktorý treba posunúť. Podľa vizitačného zápisu z roku 1756 už kaplnka sv. Jána Nepomuckého stála, v tej dobe neboli zložené žiadne peniaze na jej údržbu. Zakladateľ kaplnky Juraj Benek ju aj opatril drevenou sochou sv. Jána, pravdepodobne odvtedy možno aj viackrát nahradenou. Kaplnka bola prestavaná v roku 1834, v roku 1920 ju dal opraviť farár Karol Nečesálek, ďalšie opravy prebehli v rokoch 1985, 2005 a 2011. Poslednú z nich financoval Viktor Macek.

Oľga Cintulová: Útecha dediny Borskej, in: Búranské zvesti, 1/2012, str. 11;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 100

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne

Kamerové systémy