Za obcou priamo nad sírnym prameňom, známym ako Ságelská studnička, dala rodina Beneková postaviť malú kaplnku. Kaplnka sa stala slávnou, pretože si ju obľúbil a voľný čas pri nej trávil básnik Ján Hollý, ktorý o nej zložil báseň. V literatúre bol vžitý údaj o dátume postavenia v roku 1770, ktorý treba posunúť. Podľa vizitačného zápisu z roku 1756 už kaplnka sv. Jána Nepomuckého stála, v tej dobe neboli zložené žiadne peniaze na jej údržbu. Zakladateľ kaplnky Juraj Benek ju aj opatril drevenou sochou sv. Jána, pravdepodobne odvtedy možno aj viackrát nahradenou. Kaplnka bola prestavaná v roku 1834, v roku 1920 ju dal opraviť farár Karol Nečesálek, ďalšie opravy prebehli v rokoch 1985, 2005 a 2011. Poslednú z nich financoval Viktor Macek.

Oľga Cintulová: Útecha dediny Borskej, in: Búranské zvesti, 1/2012, str. 11;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 100

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy