Novodobá kaplnka so sochou sv. Vendelína je na križovatke Bratislavskej a Šaštínskej cesty. Sochu sem mali premiestniť z Borského Petra, presnejšiu lokalitu sa nám zistiť nepodarilo. V roku 1896 dal sochu postaviť za 50 zlatých Michal Cák u kamenosochára Václava Becka z Prostějova.

Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 281

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy