Borský Mikuláš - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (Svaté Jány)

Štíhla murovaná kaplnka v časti Svaté Jány bola v roku 2012 zrekonštruovaná členmi miestneho hasičského zboru. Do jej výklenku osadili novú sochu sv. Jána Nepomuckého a dali posvätiť 24. júna v rovnakom roku. V predošlom období bol vo výklenku len obrázok tohto svätca. Na mapách je na tomto mieste zakreslená drobná sakrálna stavba nepretržite od doby druhého vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existovala v 1. polovici 19. storočia.
Vizitácia z roku 1756 spomína murovaný stĺp s malou sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý dal postaviť Andrej Benek v lokalite Ságel pri farskom poli. Lokalita, ktorej meno sa nám stotožňuje so Ságelskou studničkou (za obcou smerom na Šaštín), podľa máp však jestvovala aj v časti Svaté Jány. Benekov stĺp je tak s najväčšou pravdepodobnosťou totožný s kaplnkou obnovenou v roku 2012.

Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 280

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Kamerové systémy