Štíhla murovaná kaplnka v časti Svaté Jány bola v roku 2012 zrekonštruovaná členmi miestneho hasičského zboru. Do jej výklenku osadili novú sochu sv. Jána Nepomuckého a dali posvätiť 24. júna v rovnakom roku. V predošlom období bol vo výklenku len obrázok tohto svätca. Na mapách je na tomto mieste zakreslená drobná sakrálna stavba nepretržite od doby druhého vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existovala v 1. polovici 19. storočia.
Vizitácia z roku 1756 spomína murovaný stĺp s malou sochou sv. Jána Nepomuckého, ktorý dal postaviť Andrej Benek v lokalite Ságel pri farskom poli. Lokalita, ktorej meno sa nám stotožňuje so Ságelskou studničkou (za obcou smerom na Šaštín), podľa máp však jestvovala aj v časti Svaté Jány. Benekov stĺp je tak s najväčšou pravdepodobnosťou totožný s kaplnkou obnovenou v roku 2012.

Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 280

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy